Vårt erbjudande

Blowtech är specialister på formblåsning. Det är en nisch inom industrin som lämpar sig att använda när man behöver tillverka plastprodukter med någon form av hålrum.

Produkterna kan vara av helt olika slag. Flaskor, bensintankar, rör och olika former av behållare. Allt från små detaljer till stora enheter, från enkla vardagsprodukter till industriprodukter med komplexa tekniska krav.

Tekniken är kostnadseffektiv. Vi har god erfarenhet när det gäller att ersätta annan produktionsteknik. Rör som tillverkas i stål, kan till exempel många gånger göras med fördel i formblåst plast istället. Gemensamma nämnare för våra produkter är:

  • LEDA
  • SKYDDA
  • FÖRVARA

 

Många branscher använder formblåsning

Produkter med hålrum för att leda, skydda eller förvara återfinns i princip överallt. 
Vår tillverkningsmetod används av bland annat Automotive industrin, VVS och ventilation, vitvarutillverkare samt tillverkare av olika maskiner och trädgårdsredskap. Läs mer om några av dem till höger

Ett hållbart alternativ

Tankar och behållare samt rör och kanaler av olika slag i metall går oftast att byta ut mot en artikel i formblåst plast. En artikel i plast tillverkad av oss med fokus på hållbarhet i alla steg, har lägre miljöpåverkan än motsvarande artikel i metall. Artikelns lägre vikt kan också bidra till exempelvis lägre utsläpp under transport. 

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

Från ax till limpa

Idé

I idéfasen är vi gärna med och bidrar med vår processtekniska kunskap för att så tidigt som möjligt hitta ”rätt” riktning för produkten. Vi håller gärna kortare (ca 2h) utbildningar i processen för att ge en grundförståelse. Dessa utbildningar kan anpassas och utvecklas tillsammans med kunden för att uppfylla de unika behov som finns. Desto bättre kunden förstår vår process, desto bättre blir vårt samarbete.

Koncept

I konceptfasen gör vi, tillsammans med kunden, en funktionsanalys och låter den ligga till grund för vidare brainstorming. Här bistår vi med våra erfarenheter och tillsammans med våra systerbolag inom koncernen så kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva lösningen m.a.p. tillverkningsteknik. Vi har, utöver formblåsning, möjlighet att erbjuda bl.a. rotationsgjutning, formsprutning, 3D-printing och precisionsbearbetning i plast.
Vi har både interna och externa resurser för 3D-modellering i olika CAD-system. I samarbete med våra leverantörer så tar vi även fram beräkningar och analyser för både fysiska egenskaper, hållbarhet och processbarhet.

Prototyp

I prototypfasen bistår vi med framtagning av både friformade (3D-printing, SLS-modellering) och verktygsbundna lösningar. Dessa använder vi för funktionstestning både hos oss och kunden, men även för att validera de idéer och lösningar som vi kommit fram till i konceptfasen. Vi 3D-scannar många prototyper men har även möjlighet att koordinatmäta dem för verifiering.

Produktion

Vår produktion består av formblåsning som huvudprocess. Till det så adderar vi ofta minst 2-3 följdprocesser för att förädla produkten så långt vi kan. Bearbetning i olika former, så som fräsning, borrning, stansning etc gör vi på väldigt många av våra artiklar. Vi ombesörjer även inköp och montage ytterligare komponenter för att åstadkomma en komplett slutprodukt. Kvalitetssäkring, förpackning och leverans ingår alltid i våra åtaganden.
Vi har idag 35 formblåsningsmaskiner och kan hantera en stor variation i artikelfloran. De minsta produkterna vi producerar väger inte mer än ca 10g. De största väger ca 15kg. Den tunnaste artikeln är inte mer än 0,5mm, medan den tjockaste är upp mot 10mm i godstjocklek.
Vi jobbar mestadels i HDPE och PP, men även i andra plaster, så som PA, PA+GF och TPE. I processen tar vi vara på det materialspill som uppstår, direkt vid maskinen. Vi kör återvunnit material i både HDPE och PP, ifrån både Industriavfall och Konsumentavfall.

Optimering

Vi tror att ett långsiktigt samarbete är som vilken annan relation som helst. Desto mer man vårdar den tillsammans desto bättre blir den. Vi försöker därför att proaktivt föreslå nya lösningar och förbättringar på redan existerande produkter för att, tillsammans med kunden, bli lite bättre varje dag. Exempel på förslag som hjälper oss att bli bättre varje dag är uppgraderingar av material och processer. Kostnadsoptimering m.a.p. både process- och logistiklösningar. Kan vi tillsammans komma på nya produkter och idéer som stärker både os, kunden och vårt samarbete så är ingen gladare än oss.
 

Kontaktpersoner