Personbilar

Tillverkare av personbilar ställer höga krav på sina underleverantörer idag. Teknisk formblåsning är en metod som svarar mot kraven. Blowtech levererar en rad komponenter som återfinns i några av de senaste modellerna inom personbilsindustrin. Här finns luftkanaler som sitter inne i kupén i personbilar och som distribuerar luften i ventilationssystemen, luftintag och olika sorters rör till motorrummet och bränsletankar med mera.

Dräneringsrör-till-bil-150x150.jpgLuftintag-150x150.jpgLuftkanalsystem-till-bil-2-150x150.jpgLuftkanalsystem-till-bil-3-150x150.jpgLuftkanalsystem-till-bil-150x150.jpgMotorrumsrör-till-bil-2-150x150.jpgMotorrumsrör-till-bil-3-150x150.jpgMotorrumsrör-till-bil-4-150x150.jpgMotorrumsrör-till-bil-150x150.jpg