In the frontline of sustainable blow molding


Blowtech är den ledande leverantören inom teknisk formblåsning i Norden med produktionsenheter i Sverige och Norge. Vi har idag 35 formblåsningsmaskiner fördelade på två produktionsenheter. I båda fabrikerna finns också tillgång till ett stort antal robotar och specialmaskiner för att vidareförädla de formblåsta hålkropparna. Över 50 års erfarenhet tillsammans med ett mycket högt teknikkunnande gör att vi är en flexibel, trygg och hållbar lösning.

Vi erbjuder formblåsta produkter i ett flertal olika material (HDPE, PP, PA, PA+GF, TPE), BIO-plaster och ett flertal olika återvunna material där vi tillsammans kan bidra till en hållbar framtid. Vi har även utvecklat ett eget ”lättviktsmaterial” där plasten blandas med kvävgas. Resultatet blir ett material som väger mindre, isolerar både värme och kyla utan att kompromissa med kvalitet och funktion. Åtgånget råmaterial minskar vilket också sparar på våra resurser.

Vi delar FN:s syn på hållbarhet där hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
 

ÅTERVINNINGSBAR LÄTTVIKTARE

Genom en ny metod skapas lättviktsprodukter i ett till 100 % återvinningsbart plastmaterial. Lättviktsvarianterna, som kan ersätta vissa delar av ett fordons plastdetaljer, skapar många fördelar. Utöver den positiva miljöaspekten medför den nya bearbetningsmetoden viktreducering, högre ljudabsorberings- förmåga och bättre värmeisolering hos produkterna.

Läs mer